Er du studerende på en videregående uddannelse er der hele tiden skriftlige eksaminer, der skal klares, og opgaver, der skal afleveres.

Og hvis man ikke er en haj til at skrive, har man et problem. For stavning og grammatik indgå altid i bedømmelsen, når din censor og din vejleder tygger sig igennem opgaven.

En velformuleret opgave giver bedre karakter end en opgave med en mange fejl. Sådan er det bare!

Her er tre løsninger, der kan hjælpe dig til en bedre opgave.

Løsning 1. Professionel korrektur

Heldigvis er der en hurtig genvej til et godt sprog. Du kan altid sende din opgave ind til et bureau, der udfører professionel korrektur på opgaven. Det kunne fx være Opgavekorrektur.

Så vil teksten stå så skarp, at censor skærer sig på den.

Og det er slet ikke så dyrt, som mange tror. Korrekturlæsning af et speciale på 70 sider koster under 2000 kr. hos de førende bureauer.

Men er det ikke at snyde, spørger du sikkert dig selv? Nej, det er det ikke. Professionel korrektur er fuldt ud lovligt på de videregående uddannelser. Det er så lovligt, at der er mange vejledere, der opfordrer deres studerende til at sende deres bachelorprojekt, speciale eller afhandling forbi et bureau.

Løsning 2. Ret din opgave selv

Løsning 1 er quick fix’et. Løsning 2 er der mere perspektiv i, men den også ret tidskrævende. Det handler om, at du selv skal korrekturlæse din opgave.

Lad os slå det fast med det samme. Uanset hvad, så vil din egen korrektur aldrig løfte din opgaven så meget som professionel korrektur. Men når det er sagt, er der slet ingen tvivl om, at du kan rette mange fejl selv.

Her er et par gode korrektur-tips:

 • Forstør teksten, gerne dobbelt op. Det giver sig selv, at en fejl bliver mere synlig, hvis den er dobbelt så stor.
 • Læs teksten op for dig selv – langsomt og tydeligt. Når du sætter lyd på ordene, vil dårlige formuleringer kunne høres.
 • Brug stave- og grammatikkontrollen. Mange siger, det ikke dur. Men det gør det. Brug den, også selv om den ikke fanger alle fejl.
 • Afsæt masser af tid. Korrektur kræver tid. Du fanger ingen fejl ved en hurtig gennemlæsning.
 • Sæt dig ind i den klassiske fejltyper og kommareglerne. Kan du kommareglerne, kan du fjerne mange kommafejl.

Løsning 3. Lær at sætte komma

Som regel er mere end halvdelen af fejlene i en tekst relateret til kommaet. Det er som om, at kommaproblemerne er lige så store, som kommaet er lille. Ved at lære et par få kommaregler, kan du faktisk lære at sætte et hæderligt komma.

 • Regel 1: Sæt altid komma foran ”at”, med mindre der står et udsagnsord bagefter.
 • Regel 2: Sæt altid komma foran ordene ”som” og ”der”, hvis du kan skifte ”som” ud med ”der” og omvendt.
 • Regel 3: Sæt komma foran hv-ord. Reglen er ikke stensikker, men den vil sikre dig mange flere rigtige end forkerte kommaer.
 • Regel 4: Sæt komma foran ”men” – altid, punktum!!!
 • Regel 5: Sæt kommaer mellem ord i opremsninger – undtagen de sidste to ord, hvor man skriver ”og” eller ”eller”.
 • Regel 6: Sæt komma foran imperativer, altså udsagnsord i bydemåde: ”Spis din mad, og drik din vand”.

Så enkelt er det. Følg regler, og du vil begrænse antallet af kommafejl stort.

Se andre seje sager om: ,