Selvom du streamer de fleste af dine film og læser digitale bøger, har du måske stadig en stærk samling af de fysiske sager, der gerne må blive fremvist på en blæret måde, og den klarer Katana Bookends – I skarp stil endda. Holderen måler 26 x 17 x 12 cm., som lige er nok til samlingens højdepunkter, og så har du en ninja-værdig udstilling af DVD’ere, Blu-Rays og læsestof, der er rimeligt umulig at få med online-indholdet. Yessir, der er slet ikke nogen grund til at smide skiverne på forbrændingen eller sælge dem til den lokale videobiks for en brøkdel af, hvad du selv har givet for dem.